Informacje ogólne

1.1. Serwis https://edufeniks.com (zwany dalej Serwisem) jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Centrum Edukacyjne Feniks, z siedzibą w Krakowie przy ul. A. Kaczmarczyka 1, 31-341, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie KRS: 0000295293, NIP: 9452095280, REGON: 120583626 właściciela Centrum Edukacyjne Feniks, zwanym dalej „Administratorem”

1.2. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu https://edufeniks.com należy zapoznać się z wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wszystkich zasad jego użytkowania.

1.3. Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych informacjami na temat możliwości nauki języków obcych oferowanych przez Centrum Edukacyjne Feniks (zwanych dalej Użytkownikami).

1.4. Treści prezentowane w Serwisie pochodzą z wewnętrznych źródeł Centrum Edukacyjnego Feniks oraz Parterów, która dokłada wszelkich starań, aby treści te były aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie może tego zagwarantować, w związku z czym mają one charakter wyłącznie informacyjny. Centrum Edukacyjne Feniks nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki spowodowane korzystaniem z tych treści bez konsultacji z pracownikami Centrum Edukacyjnego Feniks.

Odpowiedzialność za treść

2.1. Administrator odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.

2.2. Informacje zamieszczane przez Administratora na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Administrator nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.

2.3. Administrator udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.

2.4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.

2.5. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Administrator nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

Prawa autorskie

3.1. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, w tym układu stron, elementów tekstowych oraz graficznych są zastrzeżone. Prawo do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych i treści dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.).

Postanowienia końcowe

4.1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
4.2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je administratorowi poprzez wysłanie e-maila na adres marketing małpa edufeniks kropka com.
4.3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.