Kurs językowy Savvy Ed

Jaki jest Savvy Ed?

Savvy Ed to starszy brat misia Teddy Eddie. Savvy Ed to metoda bardzo ambitna. Dzięki niej, dzieci w wieku od 7 do 10 lat, opanowują ogrom materiału. Skuteczność tej metody polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele się uczą oraz ile od nich wymagamy. Nauka nie sprawia problemów dlatego, że bazujemy na ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach, które systematycznie rozwijamy i utrwalamy.

Dla kogo jest Savvy Ed?

Metoda Savvy Ed jest idealna dla dzieci uczących się w szkołach językowych lub prywatnych szkołach podstawowych. Savvy Ed jest dedykowany uczniom, którzy KONTYNUUJĄ NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO po mocnym programie przedszkolnym, np. Teddy Eddie.

 

angielski dla dzieci

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA METODY SAVVY ED:

EFEKT KULI ŚNIEŻNEJ
czyli "stopniowe narastanie" materiału językowego w zadaniach, powtórkach i ułożeniu zajęć

KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETOŚĆ
metoda Savvy Ed to nie tylko podręcznik, ale cała filozofia nauczania oraz dodatkowe materiały i elementy niezbędne wspierania nauki

SYSTEMY MOTYWACYJNE
Savvy Ed przesyła dzieciom z całego świata listy, motywując i nagradzając za zaangażowanie, a podczas lekcji wykorzystywane są elementy grywalizacji, tzn. dzieci w trakcie zajęć np. zbierają grudki złota potrzebne do budowania swojego Złotego Królestwa

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Po opanowaniu przez dziecko materiału, nie wystawiamy ocen innych niż "A". Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.


 

savvy ed

Ocena wyników nauczania

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w edukacji oraz dbając o dobro i prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci, do metody Savvy Ed zostały wprowadzono elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGOUczeń i rodzice mogą liczyć na:

jasne stawianie i komunikowanie celów lekcji i całego kursu

budowanie samooceny uczniów

informację zwrotną na każdym etapie nauki oraz stały kontakt z rodzicami

jasne i przejrzyste kryteria oceniania

 


 

Poziom Savvy Ed 1 (7 - 8 lat)

Priorytety: komunikacja i nauka czytania

Uczeń kontynuuje naukę języka obcego na bardzo wysokim poziomie. Priorytetem jest komunikacja oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w czytaniu w języku obcym. Obszerny i różnorodny materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminów Cambridge English: Young Learners.

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 7-8 lat, 1-2 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • grupy: do 10 osób
Poziom Savvy Ed 2 (8 - 9 lat)

Priorytety: komunikacja i nauka pisania

Uczeń kontynuuje naukę, jednocześnie utrwalając poznany wcześniej materiał. Priorytety na tym poziomie to komunikacja oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w pisaniu w języku obcym. Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminów Cambridge English: Young Learners.

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 8-9 lat, 2-3 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • grupy: do 10 osób
Poziom Savvy Ed 3 (9 - 10 lat)

Priorytety: integracja wszystkich sprawności językowych i gramatyka

Na tym poziomie następuje integracja wszystkich sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania. Zaczynamy kłaść nacisk na poprawność gramatyczną. Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminów Cambridge English: Young Learners.

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 9-10 lat, 3-4 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • grupy: do 10 osób
Savvy Ed i zadania domowe

Metoda Savvy Ed dedykowana jest uczniom wczesnoszkolnym. Znaczy to, że wsparcie rodziców, szczególnie w przygotowaniu się do lekcji i odrobieniu zadania domowego jest niezbędne. Chodzi o to, że trudno jeszcze na tym etapie oczekiwać od dzieci, że będą umiały się same zorganizować. Dlatego kontakt i współpraca rodziców z lektorem ma ogromne znaczenie – zarówno pod względem organizacyjnym, dydaktycznym, ale także (a może przede wszystkim) motywacyjnym i dlatego tak bardzo o to dbamy.

Wysoki standard nauczania

Nasi lektorzy prowadzący zajęcia przechodzą skrupulatną rekrutację według wytycznych Licencjodawcy. Sprawdzany jest ich poziom językowy, wymowa oraz predyspozycje do pracy z dziećmi szkolnymi. Wybrana kadra przechodzi szkolenia dotyczące specyfiki pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz pracy z metodą. Każdy lektor wyposażony jest w szczegółowe instrukcje, procedury, plany zajęć oraz materiały, które uatrakcyjniają zajęcia.

Lekcje są cyklicznie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody Savvy Ed. Wybrane zajęcia są nagrywane, a następnie oceniane przez metodyków Licencjodawcy. Omawiamy je według specjalnego STANDARDU METODY SAVVY ED tak, aby nie tylko zapewnić najwyższą jakość, ale również stale wyznaczać nowe ścieżki rozwoju lektorom prowadzącym kurs.

Stały kontakt lektora z rodzicami

Bardzo ważnym aspektem metody jest KONTAKT LEKTORA Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na:

 • regularne informacje dotyczące przerabianego materiału oraz zadania domowego po każdych zajęciach
 • informacje o zadaniach domowych oraz zaliczeniach kolejnych partii materiału zamieszczane w zeszycie kontaktu (tzw. Parent’s Book)
 • regularne informacje na temat przerobionego materiału, postępów grupy oraz dokonanych zaliczeń zamieszczane w dzienniku elektronicznym lub w raportach mailowych (zależy od organizacji szkoły)
 • lekcje otwarte raz w semestrze
Co zawiera PAKIET EDUKACYJNY?

 Savvy Book czyli podręcznik ucznia

 Snowball Book czyli książka ćwiczeń

Dostęp do platformy e-learningowej Savvy Quest, która zawiera edukacyjne gry, nagrania oraz książki w wersji elektronicznej

 Parents Book czyli książka rodzica. Służy ona za zeszyt kontaktu, do którego uczniowie będą wklejać informacje przekazywane przez lektora oraz w której lektor będzie wpisywał informację o zaliczeniach kolejnych partii materiału przez dziecko.

 Teczka

Czas trwania kursu Savvy Ed

 Realizacja jednego poziomu kursu Savvy Ed w szkole językowej przewidziana została na 60 spotkań trwających 60 minut.
 Istnieje możliwość prowadzenia kursu Savvy Ed w szkole prywatnej w wymiarze pięciu 45 minutowych lekcji w tygodniu.

TERMINY ZAJĘĆ SAVVY ED 2021/2022

Aby sprawdzić terminy zajęć, dni i godziny spotkań oraz dostępność miejsc w danych grupach zapraszamy do kontaktu z naszym sekretariatem:

 

• ul. Sołtysowska 12A – telefon: 600 570 923

• ul. Dobrego Pasterza 52 – telefon: 692 70 83 83

• ul. A. Kaczmarczyka 1 – telefon: 698 677 030

 

lub napisz do nas na kontakt @ edufeniks. com

Dostępne kursy wg wieku dziecka

WIEK DZIECKANAZWA KURSUTYP ZAJĘĆ
2 - 3 lataTEDDY EDDIE START1 x 40 minut
4 - 5 latTEDDY EDDIE STANDARD2 x 35 minut
5 - 6 latTEDDY EDDIE ABC2 x 45 minut
7 lat (I klasa) lub 6 lat (I klasa)TEDDY EDDIE SUPERHERO (dawniej SCHOOL)2 x 45 minut
8 lat (II klasa)SAVVY ED IN THE GOLD KINGDOM2 x 60 minut
9 latSAVVY ED IN THE RUBY CITY2 x 60 minut
10 latSAVVY ED IN THE GLASS GALAXY2 x 60 minut

Powyższa tabela jest informacyjna, w poszczególnych przypadkach, ustalanych indywidualnie, istnieje możliwość innego przydzielenia do grup wiekowych.

Zaczerpnięto z  oficjalnych  materiałów metody Teddy Eddie. Oficjalna strona metody: www.edubears.pl