Kursy grupowe

Nauka w grupie zapewnia motywację!

Kursy standardowe to jedna z najczęściej wybieranych form nauki. Na kursie równolegle rozwijane są wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, słuchanie, rozumienie tekstu pisanego. Kurs obejmuje 30 spotkań – jeden semestr zajęć. Zajęcia odbywają się w dwóch systemach:

  • 2x90min (dorośli)
  • 2x60min (dzieci i młodzież do 16 r. ż.).

Są to kursy przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się języka ogólnego, tak aby móc wykorzystać nabytą umiejętność w każdej sytuacji. Na zajęciach grupowych, poprzez kontakt z pozostałymi kursantami, szybciej przełamuje się barierę językową, która na początku nauki jest szczególnie duża.

Prowadzimy kursy z języka: angielskiego, francuskiego, niemieckiego. Jeśli szukasz innego kursu językowego daj nam znać!

  • Praca nad wszystkimi sprawnościami językowych
  • Zajęcia w grupie – kontakt z innymi kursantami
  • Stałe terminy zajęć
  • Materiały (w tym podręcznik) w cenie kursu
  • Regularny kontakt z językiem