Dla kogo jest Edward’s League?

Jest to licencjonowany angielski dla uczniów w wieku 11-14 lat. Metoda została stworzona dla uczniów z klas 5-7 kontynuujących naukę języka angielskiego po ambitnych kursach przedszkolnych i wczesnoszkolnych np. Teddy Eddie i Savvy Ed.

Edward's League - poziomy

Metoda Edward's League to połączenie pozornie sprzecznych podejść do nauczania języka obcego. Składa się z trzech poziomów nauczania:

  • Edward’s League 1 – poziom A2/A2+
  • Edward’s League 2 – poziom A2+/B1
  • Edward’s League 3 – poziom B1/B1+

 Jaki jest kurs Edward's League?

AMBITNY, ALE REALNY DO OSIĄGNIĘCIA

Kropla drąży skałę. Nie wierzymy w „zrywy”, podczas których uczeń zakuwa przerobione treści. Takie postępowanie sprawia, że potem szybko zapomina to, czego się nauczył. Nasi podopieczni, dzięki starannie zaplanowanym doświadczeniom językowym, są w stanie bez nadmiernego wysiłku opanować naprawdę obszerny i trudny materiał. Jest to możliwe, ponieważ szczegółowo planujemy każdą lekcję oraz bazujemy na systemowych i regularnych powtórkach. Na skuteczność metody wpływają ponadto systemy szkoleń, wsparcia i monitoringu lektorów.

NATURALNE PRZYSWAJANIE ORAZ TRADYCYJNA NAUKA

Połączenie tych dwóch podejść praktykujemy już od etapu metody Teddy Eddie kierowanej do przedszkolaków. Tym razem realizujemy je jednak w zupełnie nowym stylu. Wprowadzamy elementy prawdziwego angielskiego (true English), czyli autentycznego języka, języka native speakerów, spersonalizowanego i w życiowym kontekście. Nie upraszczamy wypowiedzi i nie modelujemy ich sztucznie. Równocześnie dbamy o używanie konceptów gramatycznych, krok po kroku, strukturalnie, w ściśle kontrolowanych ćwiczeniach (dryle).

TRADYCYJNY, A ZARAZEM BARDZO INNOWACYJNY

W Edward’s League znaleźć można tradycyjne metody, wynikające z klasycznego podejścia do nauczania, na przykład obcowanie z obszernymi tekstami do czytania i słuchania czy też szablonowe ćwiczenia gramatyczne. Jednocześnie stosujemy nowoczesne koncepty: ocenianie kształtujące (formative assessment), strategię odwróconej klasy (flipped classroom) i indukcyjne nauczanie gramatyki (inductive grammar approach).

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW Z ZACHOWANIEM PRIORYTETÓW KOMUNIKACYJNYCH

Metoda Edward's League przygotowuje do międzynarodowych egzaminów Cambridge, zawiera materiał wymagany do A2 Key oraz B1 Preliminary oraz ćwiczą wszystkie umiejętności egzaminacyjne. Z drugiej strony przyświeca nam jasno sprecyzowany cel – komunikacja! Ważne, aby uczeń mówił bez oporów, komunikował się nie tylko skutecznie, ale również z zachowaniem zasad poprawnościowych. Więcej na temat egzaminów Cambridge znajdziesz TUTAJ

PIECZOŁOWITOŚĆ W TWORZENIU METODY W PARZE Z UCZNIOWSKĄ NIEZALEŻNOŚCIĄ

Każdy aspekt metody, każda lekcja i ćwiczenie zostały szczegółowo przemyślane i zaplanowane tak, aby uczeń stopniowo nabywał wiedzę i umiejętności. Nie pozwalamy sobie na zboczenie z obranego kursu! Równocześnie w Edward’s League stawiamy na niezależność kursanta, uwzględniamy jego talenty i predyspozycje. Na tym etapie ważna jest dla nas świadoma nauka, realne, ale ambitne cele i stała weryfikacja, próba odpowiedzi na pytania, dlaczego i po co to robimy.

Z czego składa się bezpłatny PAKIET EDUKACYJNY UCZNIA?

Ważnym elementem metody jest głęboko przemyślany Pakiet Edukacyjny, w skład którego wchodzą:

  • LESSON BOOK – książka, z którą uczeń pracuje głównie na zajęciach;
  • HOMEWORK SITE – zadania domowe online, które umożliwią pełne opanowanie materiału za pomocą nowoczesnych technologii, w przyjazny sposób;
  • HOME BOOK – książka ćwiczeń, dzięki której uczeń na bieżąco sprawdza swoje umiejętności, a następnie otrzymuje informację zwrotną od lektora;
  • READER – książka z wciągającymi opowiadaniami, ucząca przyjemności obcowania z dłuższym tekstem w języku obcym;
  • PARENT’S INFORMATION CARD – karta informacyjna dla rodziców zawierająca najważniejsze informacje o metodzie;
  • TECZKA, GRAWEROWANY DŁUGOPIS oraz NOTES;
  • CERTYFIKAT  – wręczany po ukończeniu każdego poziomu metody.

Zaczerpnięto z  oficjalnych  materiałów metody Edward's League. Oficjalna strona metody: www.edubears.pl