EXPLORERS: Curious Explorers

Program równoległy do programu Savvy Ed

Program Curious Explorers jest przeznaczony dla dzieci, które rozpoczęły przygodę z językiem angielskim w szkole podstawowej. Uwzględnia program realizowany w szkole publicznej oraz dodatkowe zagadnienia leksykalno-gramatyczne. Bardzo ważnym aspektem w programie jest uwzględnienie rozwoju we wszystkich obszarach języka obcego (gramatyka, słownictwo, wymowa) jak i we wszystkich umiejętnościach (mówienie, rozumienie, pisanie i czytanie).

 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, po 45 minut (Explorers 1) lub po 60 minut (Explorers 2 i 3). Zajęcia w małych grupach – do 10 osób, prowadzi doświadczona kadra lektorska. Każdy kursant po ukończonym kursie otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

 

Zestaw kursanta składa się z:

  1. książki
  2. książki do ćwiczeń
  3. płyty CD
  4. dziennika postępów + materiałów dodatkowych
  5. teczki na materiały

 

Cechy kursu Curious Explorers:

nauka konstrukcji gramatycznych oraz poszerzanie słownictwa w całych zdaniach

system kontaktu z rodzicami (ustne udzielanie informacji po zajęciach oraz przesyłanie maili z opisem przebiegu zajęć raz w tygodniu)

raporty postępów po zakończonym semestrze (Rodzice otrzymują raport na zakończenie każdego semestru, w którym zawarte są szczegółowe informacje dotyczące zdobytej wiedzy oraz zachowania na zajęciach)

nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

rozwijanie umiejętności czytania, zawiera też elementy pisania

utrwalenie i praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy niezbędnej w komunikacji językowej

 

 

zdobywanie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych

ciekawy program motywujący: zawiera elementy motywacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz oceniania kształtującego

wsparcie w opanowaniu materiału szkolnego

rzetelny system ewaluacji postępów dziecka na zasadzie zaliczeń: bieżące monitorowanie postępów

wsparcie metodyczne opiekuna programu

konsultacje z lektorem w razie nieobecności (W przypadku długiej nieobecności jest możliwość umówienia się na konsultacje z lektorem, podczas których dziecko nadrobi zaległości.)

przyjazna atmosfera podczas zajęć, która sprzyja efektywnej nauce języka obcego.