Język naszych zachodnich sąsiadów, ze względu na liczne kontakty biznesowe między Polska a Niemcami, jest to język bardzo poszukiwany na rynku pracy.

Uczymy języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2). Grupy podzielone są pod względem znajomości języka oraz według grupy wiekowej – od najmłodszych przedszkolaków, przez starszaków, nastolatków-licealistów, po grupy dorosłych. Oznacza to, że niezależnie od umiejętności i wieku, każdy znajdzie coś dla siebie!

Zapewniamy wszechstronny i systematyczny rozwój kompetencji językowych – tzn. mówienia, słuchania, czytania i pisania. Struktury gramatyczne i słownictwo są wprowadzane w naturalny sposób. Lektorzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego z kursantów, co nie jest możliwe w publicznych ośrodkach nauczania, gdyż klasy są dużo liczniejsze. W razie potrzeby służymy pomocą, fachową radą i dodatkowymi materiałami, pozwalającymi na przyswojenie najbardziej problematycznych i złożonych kwestii.

Na naszych lekcjach korzystamy z materiałów źródłowych, pism branżowych i literatury fachowej. Oglądamy wycinki z magazynów, fragmenty stron internetowych. Czytamy artykuły z bieżącej prasy, tematycznie związane z zainteresowaniami kursantów. Oprócz materiałów pisemnych, bazujemy na pomocach dydaktycznych audiowizualnych. Na takim słownictwie opieramy ćwiczenia sprawności językowej oraz interesujące analizy przypadków (case studies). Takie podejście pozwala uczniom nabrać pełnej biegłości w posługiwaniu się językiem obcym na każdym polu, czy to zawodowym, czy hobbystycznym.

W trakcie 2 semestrów jest realizowany jeden poziom, stąd 6 poziomów zaawansowania (A1, A2, B1, B2, C1, C2) może być zrealizowane w trakcie 12 semestrów nauki. Kursy języka adresowane są do osób, które chcą rozpocząć lub kontynuować naukę (podnieść swój poziom językowy oraz uzupełnić braki) lub też przygotować się do wyjazdu za granicę. Na zakończenie każdego z kursów organizowany jest egzamin wewnętrzny, na podstawie którego lektor wystawia raport szczegółowy o postępach w nauce. Na jego podstawie wystawiany jest certyfikat MEN poświadczający znajomość języka na konkretnym poziomie zaawansowania.

Celem każdego z kursów jest:

  • wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w środowisku obcojęzycznym,
  • przełamanie bariery komunikacyjnej poprzez różnorodne ćwiczenia typu: w parach, grupach, rozwiązywanie problemów, odgrywanie scenek rodzajowych,
  • ćwiczenie rozumienia języka mówionego w jego różnych odmianach,
  • ćwiczenie umiejętności płynnego wykorzystania struktur leksykalnych i gramatycznych w szerokim zakresie sytuacji rodzinnych i zawodowych,
  • rozwijanie umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji, rozumienia i pisania tekstów.

Nasze kursy: