Egzamin C1 Advanced (dawniej znany jako CAE) potwierdza wysoce zaawansowaną znajomość języka angielskiego i jest uznawany na całym świecie przez liczne instytucje edukacyjne, państwowe oraz firmy. W kraju certyfikaty Cambridge English uznają m.in. BMW, Credit Suisse, DHL, FedEx czy IBM.

Egzamin ten potwierdzi, że kursant potrafi:

  • W pełni brać udział w różnego rodzaju konferencjach, seminariach, forach dyskusyjnych w języku angielskim
  • Efektywnie komunikować się nie tylko w sytuacjach życia codziennego ale również w środowisku biznesowym
  • Studiować i analizować oryginalne artykuły poruszające np. tematy naukowe

Sprawdź uznawalność egzaminu

Dlaczego warto podejść do testu C1 Advanced (CAE)?

  • Certyfikat jest ważny do końca życia
  • Pozwala podjąć studia za granicą – uznawany przez większość szkół wyższych w Wielkiej Brytanii podczas rekrutacji na studia
  • Potwierdza, że kursant może pracować w środowisku anglojęzycznym
  • Dla osób z przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć w klasach starszych szkoły podstawowej i szkołach średnich w kraju