B2 First to najbardziej rozpoznawalny certyfikat językowy na świecie. Dawniej był on znany jako FCE. Umożliwia on m.in. studiowanie w języku obcym.

Egzamin potwierdza, że kursant potrafi:

  • swobodnie wyrażać swoje opinie
  • argumentować
  • pisać raporty, listy
  • prowadzić prezentacje w języku angielskim

Dlaczego warto podejść do testu B2 First?

  • To najpopularniejszy egzamin językowy a tym samym najbardziej rozpoznawalny
  • Jest uznawany przez wieli pracodawców czy instytucje międzynarodowe
  • Zwiększa szanse na studia w kraju i za granicą
  • Dla osób z przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej
  • Certyfikat jest ważny przez całe życie i potwierdza on osiągnięcie poziomu B2 zgodnego z  Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego